Bepalingen, voorwaarden
en gedragsregels

 • Vispas is verplicht vanaf 14 jaar.
 • Jeugdleden zonder vispas mogen vissen met maar een hengel.
 • Men mag alleen vissen vanaf de visstijgers/stekken.
 • Men dient deze vergunning incl. vispas op verzoek aan de  daartoe bevoegde personen direct te tonen.
 • Gesloten tijd roofvissen: 1 april tot de laatste zaterdag van mei.
 • Leefnet is verboden, het gebruik hiervan is alleen toegestaan bij wedstrijden.
 • Alle gevangen vis dient onbeschadigd in hetzelfde water te worden teruggezet als waar deze gevangen is.
 • Nachtvissen alleen toegestaan met de speciale nachtvis vergunning.
 • Roofvissen alleen toegestaan met een speciale roofvis vergunning.
 • Bij het vissen op snoek is een onthaaktang en een onthaakmat raadzaam.
 • Het is verboden beplanting of taluuds te beschadigen en afval in of aan het water te deponeren.
 • Vuur stoken is ten strengste verboden.
 • Tijdens wedstrijden kan er vrij gevist worden op de aan de waterkant aangegeven plaatsen.
 • Het is verboden zich in of op het water te bevinden.
 • Brollys en tenten zodanig opzetten dat medevissers er geen hinder van ondervinden.
 • Bij het karpervissen is een onthaakmat (bij voorkeur met opstaande rand) en deugdelijk schepnet verplicht.
 • Vis verantwoordelijk, bij obstakelvisserij dienen de hengels binnen handbereik te zijn, slip en baitrunner dicht. We willen allemaal nog lang kunnen genieten van het mooie bestand.
 • Houdt rekening met collega vissers, de vijver is groot genoeg dus kruip niet ongevraagd tegen elkaar aan.
 • Bij ongevallen en of schade draagt de vereniging geen enkele verantwoording.
 • Overmatig alcohol en drugsgebruik is verboden.
 • De visplaatsen, vijver en de omgeving daarvan dienen schoon achter te blijven. Vervuiling binnen een straal van 5 meter rondom uw visstek wordt geacht van u te zijn, ruim dit dus op.
 • Indien men een van de bepalingen in deze lijst overtreedt, wordt men geacht zonder toestemming te vissen (art. 21 visserijwet).

Wedstrijdreglement
HSV De Put America

Dit reglement is van toepassing op alle wedstrijden ,op het viswater De Put.

 1. Begin, en einde van de wedstrijden volgens rooster. Aan en afmelden verplicht.

 2. Bij het eerste fluitsignaal starten met zwaar voeren en vissen, tijdens de wedstrijd mag er alleen nog licht bij gevoerd worden, bij het tweede fluitsignaal is het einde wedstrijd, dan direct stoppen met vissen. De gehaakte vis in het fluitsignaal telt nog mee.

 3. Het vistuig moet bestaan uit één hengel, voorzien van lijn en één haak, lengte hengel inclusief  lijn  maximaal 11 meter.  De dobber moet het lood kunnen dragen.

 4. De reserve hengeltoppen mogen niet langs de waterkant liggen, deze moet achter of langs de visser met de top van het water af, neer gelegd worden.

 5. Lokaas (voer) is maximaal 400 gram droog, of 500 aangemaakt. Dit is exclusief casters en ¼ liter maden. Rode maden en vers de vase, zijn verboden.
  Indien de wedstrijd commissie beslist tot weging van het lokvoer, of controle van de hengellengte is iedere deelnemer verplicht tot medewerking.

 6. De wedstrijden worden gevist in twee vakken (spoor en wegkant) op gewicht/punten, indien er meer als 10 deelnemers zijn. Met minder word er maar in een vak gevist. Bij aanvang van iedere wedstrijd word over de aanwezige vissers de totaal beschikbare en bij de eerste wedstrijd vastgestelde plaatsen, zonder vak verdeling, uitgeloot. Er mag alleen gevist worden op de door loting toegewezen visplaats.

 7. Gevangen vis dient in een leefnet ( min.2.50 meter lang en volgens de leefnetcode), bewaard te worden tot de weegploeg is gearriveerd. Er mogen zich maar 6 grote brasem in een leefnet bevinden, gebruik een tweede leefnet of weeg de vis en zet ze dan terug. Alle soorten worden gewogen indien levend aangeboden.

 8. Tegen overtreding van dit reglement zal de wedstrijd commissie, in samenspraak met het bestuur, gepaste maatregelen nemen.
 9. Voor ongevallen, schade e.d. voor, tijdens, of aansluitend aan de wedstrijd draagt de vereniging geen enkele verantwoordelijkheid.

 10. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijd commissie.
  Voor alle punten welke niet vermeld zijn in deze reglementen, geldt de visserijwet.         

De wedstrijdcommissie

Laatste wijziging: 13-03-2018

© 2024
Created by LR Internet