Vijver

core_visvijver_sideDe aanleg van de langgerekte vijver De Put was een van de eerste activiteiten in het gebied rond America. Deze vijver werd handmatig uitgegraven voor de ophoging van de nieuw aan te leggen spoorlijn Venlo-Eindhoven (Staatslijn E). De spoorlijn die parallel aan De Put ligt, werd in 1866 geopend. Deze spoorwegontsluiting van het Peelgebied was een eerste aanzet tot de ontwikkeling van een nieuwe nederzetting in de Peel, die uitgroeide tot het huidige America.

De put was nog tot 1974 eigendom van de erven Van der Griendt, de familie die in 1853 begon met de grootschalige exploitatie van het Peelgebied.

In 1976 is de visvijver uitgediept tot een diepte van 2 meter, en heeft het zijn huidige vorm gekregen. Het eiland in het midden van de vijver, is aangelegd tijdens het uitdiepen.

In strenge winters was en is De Put een geliefde plek om te schaatsen. Inmiddels is De Put een prachtig visgebied dat wordt beheerd door Hengelsportvereniging “De Put”. Door de aanleg van een 80 meter lange ecologische dam is een ondieper deel onstaan waar in het voorjaar de temperatuur sneller oploopt. Hierdoor onstaan de ideale omstandigheden voor een paaigebied en kraamkamer. De plantengroei maakt het voor de aalscholver moeilijker om er te vissen. door de aanleg van een broedwand voor de oeverzwaluw en de plaatsing van een vleermuizenkelder is de Put inmiddels uitgegroeid van een zanddepot voor een spoorlijn tot een ecologisch zeer interessant gebied.

vijver_deputHet Turfstekerspad was in 2007 een van de 26 inzendingen, die meegedaan hebben aan de Provinciale wedstrijd “Ommetjes rond het dorp” van het IKL. Deze inzending, en nog een aantal andere, viel net buiten de prijzen, maar kreeg toch een stimuleringsbijdrage van de Provincie Limburg. Samen met een subsidie vanuit de dorpsraad America en een grote dosis zelfwerkzaamheid van vrijwilligers is het zover dat het wandelpad sinds mei 2008 in gebruik is. De werkgroep Turfstekerspad bestond uit mensen van Hengelsportvereniging De Put, de dorpsraad en de St. Werkgroep Oud America, aangevuld met mensen van de gemeente Horst aan de Maas en de St. Horster Landschap.

 

turfstekerpad.gpx (GPX-bestand, 2 kB /GPS eXchange Format)
turfstekerpad.kml (KML-bestand, 1 kB /Keyhole Markup Language)

Ook onderwater is de vijver interessant. Dit is een overzicht van de vissoorten die je kunt aantreffen in visvijver “De Put”.

 • core_downloads_sidebaars – Perca fluviatilis
 • blankvoorn – Rutilus rutilus
 • brasem – Abramis brama
 • karper – Cyprinus carpio
 • kleine modderkruiper – Cobitis taenia
 • kolblei – Blicca bjoerkna
 • kroeskarper – Carassius carassius
 • paling – Anguilla anguilla
 • riviergrondel – Gobio gobio
 • ruisvoorn – Scardinius erythrophthalmus
 • snoek – Esox lucius
 • snoekbaars – Stizostedion lucioperca
 • vetje – Leucaspius delineatus
 • winde – Leuciscus idus
 • zeelt – Tinca tinca
 • zonnebaars – Lepomis gibbosus

Meer informatie over bovenstaande vissen kun je vinden op deze Wikipedia-pagina.