attentie!!!!

Woensdag 22 juni is de gehele spoorzijde van 13.00 u. tot 18.30 u. gereserveerd voor de wedstrijd  van visclub  “het hengeltje”

Attentie!!!!!

Zaterdag 18 juni is de gehele spoorzijde van

7.00 u. tot 12.30 u. gereserveerd voor de deelnemers van de “Boëms Jeu” koppelwedstrijd.

 

BVD

Bestuur HSV de Put